Početna | Sekretarijat VSTV BiH | Prilika za posao - objavljeni konkursi
Sarajevo, 22.12.2014.
Prilika za posao - objavljeni konkursi

Ukoliko želite da aplicirate na neku od dole navedenih pozicija u Sekretarijatu VSTV BiH, molimo Vas da pažljivo ispunite aplikaciju za posao.

Aplikacija za posao 

Ispunjenu aplikaciju za posao zajedno sa popratnim pismom možete poslati elektronskom poštom na VSTVpersonal@pravosudje.ba , faksom na broj 033 707 550 ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Napomena:

Broj oglašene pozicije mora biti naveden.

Ljubazno Vas molimo da ne kontaktirate Sekretarijat VSTV BiH telefonskim putem. Samo kandidati koji su ušli u uži izbor bit će kontaktirani.

Slanjem Vaše aplikacije potvrđujete da su sve informacije koje ste naveli istinite. Ukoliko stupite u radni odnos, a naknadno se utvrdi da ste dostavili informacije koje nisu istinite, VSTV BiH zadržava pravo prekida radnog odnosa.

Objavljeno Br. pozicije Naziv pozicije Rok za prijave
18.12.2014
061/14 
Referent za kadrovske i administrativne poslove
26.12.2014 
© 2014 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Kraljice Jelene 88 71000 Sarajevo Tel.: +387 33 707 500 Fax: +387 33 707 550