Sarajevo, 20.12.2014.
Kliknite ukoliko želite da uključite/isključite podjelu dokumenta na stranice Kliknite ukoliko želite da odštampate dokument Kliknite ukoliko želite da pošaljete dokument e-mailom
Javni konkurs za upražnjena mjesta

U skladu sa članom 17. stav 1. tačke 1., 2. i 30. i članom 36. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05 i 48/07, u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), odnosno sa članom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“ br. 72/05) i članom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tužilaca u RS („Sl.glasnik RS“ br. 115/05 i 118/07), Visoko sudsko i tužilačko vijeće (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

U sudovima i tužilaštvima, konkurs br. ALL1108, kako slijedi:

 1. Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine
 2. Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, jedna (1) pozicija
 3. Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo
 4. Zamjenik glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, jedna (1) pozicija
 5. Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar
 6. Zamjenik glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Mostar, dvije (2) pozicije
 7. Zamjenik glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Livno, jedna (1) pozicija
 8. Glavni tužilac Okružnog tužilaštva Doboj
 9. Zamjenik glavnog tužioca Okružnog tužilaštva Doboj, jedna (1) pozicija
 10. Zamjenik glavnog tužioca Okružnog tužilaštva Trebinje, jedna (1) pozicija
 11. Zamjenik glavnog tužioca Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, jedna (1) pozicija
 12. Tužilac Tužilaštva Brčko Distrikta, dvije (2) pozicije
 13. Predsjednik Općinskog suda Tešanj
 14. Predsjednik Osnovnog suda Mrkonjić Grad
 15. Slijedeća mjesta u sudovima i tužilaštvima:

  Republika Srpska

  Sud/Tužilaštvo Sudija Tužilaca
  Okružni sud Doboj 1 -
  Osnovni sud B. Novi/Novi Grad 1 -
  Osnovni sud Banja Luka 2 -
  Osnovni sud Bosanska Gradiška 1 -
  Osnovni sud Derventa 1 -
  Osnovni sud Doboj 1 -
  Osnovni sud Vlasenica 1 -
  Okružno tužilaštvo Banja Luka - 1
  Okružno tužilaštvo Bijeljina - 1
  Okružno tužilaštvo Doboj - 1
  Specijalno tužilaštvo Okružnog tužilaštva Banja Luka - 1

  Federacija BiH

  Sud/Tužilaštvo Sudija Tužilaca
  Kantonalni sud Bihać 1 -
  Kantonalni sud Zenica 1 -
  Općinski sud Bihać 1 -
  Općinski sud Velika Kladuša 1 -
  Općinski sud Tuzla 3 -
  Općinski sud Zenica 2 -
  Općinski sud Bugojno 4 -
  Općinski sud Kiseljak 1 -
  Općinski sud Travnik 2 -
  Općinski sud Konjic 2 -
  Općinski sud Ljubuški 1 -
  Kantonalno tužilaštvo Bihać - 3
  Kantonalno tužilaštvo Tuzla - 1
  Kantonalno tužilaštvo Zenica - 1
  Kantonalno tužilaštvo Travnik - 1
  Kantonalno tužilaštvo Mostar - 1
  Kantonalno tužilaštvo Sarajevo - 2

 16. Slijedeća mjesta za dodatne sudije u sudovima kako slijedi:

  Republika Srpska

  Sud Dodatnih sudija
  Vrhovni sud Republike Srpske 2
  Osnovni sud Banja Luka 2
  Osnovni sud Prijedor 1
  Osnovni sud Bijeljina 1
  Osnovni sud Derventa 1
   
   

  Federacija BiH

  Sud Dodatnih sudija
  Kantonalni sud Bihać 1
  Kantonalni sud Zenica 1
  Kantonalni sud Novi Travnik 2
  Kantonalni sud Sarajevo 2
  Općinski sud Velika Kladuša 2
  Općinski sud Cazin 1
  Općinski sud Orašje 1
  Općinski sud Živinice 1
  Općinski sud Mostar 2
  Općinski sud Ljubuški 2
  Općinski sud Široki Brijeg 1
  Općinski sud Sarajevo 1
   
 17. Stručni saradnici

Republika Srpska

Sud Stručnih saradnika
Osnovni sud Banja Luka 2
Osnovni sud Kotor Varoš 1
Osnovni sud Prijedor 1
Osnovni sud Bijeljina 2
Osnovni sud Zvornik 1
Osnovni sud Derventa 1
Osnovni sud Vlasenica 1

Federacija BiH

Sud Stručnih saradnika
Općinski sud Bihać 1
Općinski sud Velika Kladuša 1
Općinski sud Orašje 1
Općinski sud Tuzla 1
Općinski sud Živinice 2
Općinski sud Tešanj 1
Općinski sud Visoko 2
Općinski sud Zenica 1
Općinski sud Mostar 2
Općinski sud Ljubuški 2
Općinski sud Široki Brijeg 1
Općinski sud Sarajevo 3
Općinski sud Livno 1

USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu nostrifikovano u skladu sa zakonom.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovarajućim članovima Zakona o VSTV BiH: član 25., 27., 28., 29., 31. i član 32.

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca i
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vijeća, u Ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okružnim sudovima, Apelacionom sudu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okružnim i kantonalnim tužilaštvima.

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vijeća.
Uz prijavu, potrebno je priložiti i dopis kojim se naznačava da se kandidat prijavljuje za oglašeno mjesto u jednom od gore navedenih sudova/tužilaštava, uz naznaku broja konkursa.

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tužilaštvima u BiH po konkursima koje je objavljivalo Savjet, ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudije i tužioca, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tražene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci. Traženi obrasci nalaze se na web stranici Vijeća, kao i u svim sudovima, tužilaštvima i ministarstvima pravde.

Prijava se podnosi na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Vijeće zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja pozicija od raspisanog, na osnovu člana 21. tačka 4. Poslovnika Vijeća (Sl. glasnik BiH br. 59/04, 29/06, 98/06 i 2/07).

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.

- KRAJ -

© 2014 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Kraljice Jelene 88 71000 Sarajevo Tel.: +387 33 707 500 Fax: +387 33 707 550