Sarajevo, 21.12.2014.
Kliknite ukoliko želite da uključite/isključite podjelu dokumenta na stranice Kliknite ukoliko želite da odštampate dokument Kliknite ukoliko želite da pošaljete dokument e-mailom
Spisak prijavljenih kandidata po konkursu 04-02-6957/09

Napomena:
Raspored intervjua biće naknadno oglašen.

Konkurs broj 04-02-6957/09 je objavljen u Službenom glasniku BiH 29. septembra 2009. godine, a zatvoren 14. oktobra 2009. godine.

 1. ADEMOVIĆ AMINA
 2. AGIĆ DŽENITA
 3. AJANOVIĆ-SELIMOVIĆ AMELA
 4. ALAJBEGOVIĆ FIRDEUS
 5. ALEKSIĆ BLAGICA
 6. ALIĆ HANKA
 7. ARSENIĆ NADA
 8. AVDIBEGOVIĆ MEVLIDA
 9. BABIĆ ŽIVANA
 10. BABIĆ-STANKOVIĆ ALEKSANDRA
 11. BADNJAR LJUBO
 12. BADROV OLIVER
 13. BALTIĆ DRAGAN
 14. BARUČIJA ADNAN
 15. BAŠIĆ JESENKA
 16. BAŠIĆ MIHADA
 17. BAŽDALIĆ RASMA
 18. BEGIĆ REDŽIB
 19. BERBIĆ ADIS
 20. BILAJAC MIRSAD
 21. BLAGOJEVIĆ MILAN
 22. BOSOVIĆ VELTEKIN
 23. BOŠNJAK DIVNA
 24. BOŽIĆ BLAŠKO
 25. BOŽOVIĆ MIRKO
 26. BRADARIĆ SEKA
 27. BRADIĆ MEHO
 28. BRNIĆ VALENTINA
 29. BULJUGIĆ HALIDA
 30. BUNGUR MELIHA
 31. BUNTIĆ GORDANA
 32. CEPIĆ SNJEŽANA
 33. CRNOGORAC VLATKO
 34. ČETIĆ MIROSLAV
 35. ČORLIJA DRAGAN
 36. ČUSTOVIĆ SENADA
 37. ĆORIĆ-ŠKOBIĆ ROMELA
 38. ĆOŠKOVIĆ DRAGO
 39. ĆUKOVIĆ BILJANA
 40. ĆULANIĆ NINA
 41. DABIĆ-JOVIČIĆ BOGDANKA
 42. DANILOVIĆ EDINA
 43. DAUTBEGOVIĆ-STOKIĆ AMELA
 44. DEDIĆ AMRA
 45. DEDIĆ MIRALEM
 46. DELIĆ MIRSAD
 47. DESPENIĆ ALEKSANDAR
 48. DEVIĆ MIRJANA
 49. DROCE ŠEMSA
 50. DUJAKOVIĆ BOJAN
 51. DUJMOVIĆ MIJO
 52. DURANSPAHIĆ SANEL
 53. DURIĆ AMELA
 54. DŽAFEROVIĆ SLAVICA
 55. DŽAFIĆ AMRA
 56. DŽENDŽO IZETA
 57. DŽENDŽO IZETA
 58. DŽINDO MIRSADA
 59. DŽINIĆ ADISA
 60. ĐERIĆ-CEROVIĆ DRAGANA
 61. ĐIKIĆ SEAD
 62. ĐUKIĆ RADOVAN
 63. ĐURIĆ DAJANA
 64. ĐURIĆ OLIVERA
 65. FAZLAGIĆ LEJLA
 66. FILIPOVIĆ AZRA
 67. FILIPOVIĆ ERNA
 68. FILIPOVIĆ ZDENKA
 69. FUŠKO ŠEMSUDIN
 70. GALIĆ BORIS
 71. GAVRIĆ PANE
 72. GLUŠAC DRAGICA
 73. GOLIJAN DRAGAN
 74. GOLIJANIN BILJANA
 75. GRAHOVAC PREDRAG
 76. HADŽIĆ NEDŽIDA
 77. HADŽIMEHMEDOVIĆ INDIRA
 78. HAJDO-BALTA ADVIJA
 79. HALILOVIĆ ZINKA
 80. HERCEGLIJA ŠEJLA
 81. HODŽIĆ EMA
 82. HODŽIĆ MIDHAT
 83. HODŽIĆ SANJA
 84. HRAPO SAFET
 85. HRUSTANOVIĆ DINA
 86. HUKELJIĆ MIRZA
 87. HUSAKOVIĆ EMINA
 88. HUSKIĆ SEMIRA
 89. HUSIĆ ZINAIDA
 90. IBRAHIMEFENDIĆ SENAID
 91. IBRAHIMOVIĆ ZIKRETA
 92. IBRIĆ-MUMINOVIĆ NERMINA
 93. IMAMOVIĆ ERMIN
 94. IMAMOVIĆ FATIMA
 95. IVANOVIĆ DRAGUTIN
 96. IVETIĆ ALMA
 97. JAHJAEFENDIĆ JASMIN
 98. JAHJEFENDIĆ SAMIRA
 99. JAKIĆ HARIS
 100. JANČIK AUGUST
 101. JERKIĆ SNJEŽANA
 102. JOGUNOVIĆ ŠEMSA
 103. JOVIČIĆ JASMINKA
 104. JURIĆ ANKICA
 105. JURIŠIĆ MLADEN
 106. KAMŠIGOVSKI BORIS
 107. KARAHASANOVIĆ NIJAZ
 108. KARALIĆ NEDŽAD
 109. KARIĆ ASMIR
 110. KARIĆ DŽEMAL
 111. KATKIĆ IDRIS
 112. KELAVA SERAFIN
 113. KEREŠ AZRA
 114. KEVO MIRJANA
 115. KOJIĆ SLOBODANKA
 116. KOSOVIĆ TATJANA
 117. KOVAČEVIĆ MELISA
 118. KREJIĆ VELJKO
 119. KREŠTALICA SEAD
 120. KRKELJAŠ MILORAD
 121. KUBAT JASMINKA
 122. KUKO AMELA
 123. KUKRIĆ SNEŽANA
 124. KULJUH SEMIJA
 125. KUŠEC BRANKO
 126. LAKIĆ BOŽICA
 127. LOJO NIZAMA
 128. MAKIVIĆ NINA
 129. MAKSUMIĆ ESAD
 130. MALEŠEVIĆ SNJEŽANA
 131. MAMIĆ JOZO
 132. MARIĆ-DUJMOVIĆ SMILJA
 133. MARKIĆ JASNA
 134. MATIJEVIĆ JOSIPA
 135. MEJRUŠIĆ AZMIRA
 136. MIHAJLOVIĆ MELIHA
 137. MOTT IVANA
 138. MUHAREMOVIĆ SUBHIJA
 139. MUHIĆ SADETA
 140. MURATAGIĆ AMILA
 141. MURATBEGOVIĆ AMRA
 142. MURATBEGOVIĆ EDIN
 143. MURATOVIĆ ALMELINA
 144. MURATOVIĆ JASMINA
 145. MUŠANOVIĆ TEFIDA
 146. NENADIĆ GORDANA
 147. NEŠKOVIĆ OZRENKA
 148. NUHANOVIĆ-KAPIĆ BELMA
 149. OMAZIĆ NERMINA
 150. OMERČAUŠEVIĆ MARIJANA
 151. ORUČ ALMINA
 152. OSMANČAUŠEVIĆ MIDHAD
 153. OSMANOVIĆ SABINA
 154. PAPOVIĆ-MUJAN AJLA
 155. PARIPOVIĆ SANELA
 156. PARLAIN FRANO
 157. PAŠIĆ LEJLA
 158. PAŠIĆ MEDIHA
 159. PEHAR IRENA
 160. PLASTO JELISAVETA
 161. PLASTO ŠEFKIJA
 162. PLOSKIĆ MEVSUDA
 163. PODRUG SANEL
 164. POPOVIĆ GORDAN
 165. PRCOVIĆ TATJANA
 166. PROŠIĆ TEHIRZA
 167. RAJČEVIĆ OBRAD
 168. RENOVICA MILANKO
 169. RUSTANBEGOVIĆ VELIDA
 170. RUŽDIĆ AMINA
 171. SALČIN AHMET
 172. SALIHAGIĆ-SEDLAREVIĆ AMIRA
 173. SALIHOVIĆ GORAN
 174. SALKIĆ SELMA
 175. SCHORR BRANKA
 176. SELIMOVIĆ ADINA
 177. SIJERČIĆ NERMINA
 178. SIMANIĆ DRAGANA
 179. SMAILAGIĆ REMZIJA
 180. SOFTIĆ PAŠA
 181. SPAHIĆ-DRINO SAMRA
 182. STANČIĆ RADMILA
 183. STANIĆ IVANKA
 184. STOJANOVIĆ MLADEN
 185. STOLIĆ ZORICA
 186. SUČIĆ VERENKO
 187. SUJOLDŽIĆ EMIRA
 188. ŠABIĆ MUSTAFA
 189. ŠAIN AIDA
 190. ŠAPINA MARINA
 191. ŠARAVANJA FILIP
 192. ŠARČEVIĆ ALEN
 193. ŠIŠIĆ ZINAIDA
 194. ŠLJIVAR BRANKO
 195. ŠOŠE JASMIN
 196. ŠUH DANIELA
 197. TANKIĆ IZO
 198. TANOVIĆ RABIJA
 199. TANOVIĆ ZLATKO
 200. TERZIĆ ZLATAN
 201. TODOROVIĆ TODOR
 202. TOJČIĆ STOJAN
 203. TOMIĆ PREDRAG
 204. TRIFKOVIĆ DENIS
 205. VELADŽIĆ EDIS
 206. VRDOLJAK SOFIJA
 207. VUKALIĆ MIDHO
 208. ZAIMOVIĆ VESNA
 209. ZRNIĆ EMILIJA
 210. ŽERIĆ SEAD
 211. ŽILIĆ AŠIDA
 212. ŽUJO FATIMA
 213. ŽUPARIĆ DARKO
© 2014 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Kraljice Jelene 88 71000 Sarajevo Tel.: +387 33 707 500 Fax: +387 33 707 550