Poštovani korisnici, za nekoliko trenutaka ćete sa postojeće domene www.hjpc.ba biti preusmjereni na novu domenu.

Od 1. januara 2015. godine nova web stranica VSTV-a BiH dostupna je na linkovima:
http://vstv.pravosudje.ba, http://vsts.pravosudje.ba, i http://hjpc.pravosudje.ba.

Hvala!