KontaktLinkovi Jezici naroda BiH English
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Sarajevo, 31.7.2014.
Aktuelnosti
Tegeltija: Možemo se uspješno boriti protiv kriminala
Intervju sa predsjednikom VSTV-a BiH, Milanom Tegeltijom objavljen u Nezavisnim novinama 28.07.2014. godine
Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH: Nije ovo Švedska
Intervju sa predsjednikom VSTV-a BiH objavljen u dnevnom listu oslobođenje 25.07.2014. godine
Sastanak sa predsjednicima sudova i glavnim tužiocima
(Sarajevo, 25.07.2014. godine) – Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija održao sastanke sa predstavnicima Suda BiH, entitetskih vrhovnih sudova i apelacionog suda Brčko distrikta BiH te glavnim tužiocima Tužilaštva BiH, entitetskih tužilaštava i Tužilaštva Brčko distrikta BiH
Nedovoljno razvijena svijest građana o plaćanju RTV takse
(Sarajevo, 25. juli 2014. godine) – Neplaćene RTV takse iznose 1/3 od ukupnog broja komunalnih predmeta
Kvalificirano testiranje
Predsjednik VSTV© 2014 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Kraljice Jelene 88 71000 Sarajevo Tel.: +387 33 707 500 Fax: +387 33 707 550